Om Make Your Space

Här är ändamål och verksamhet som de beskrivs i föreningens stadgar.

Ändamål

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att:

som socialt företag integrera människor i samhälle och arbetsliv och låta varje medlem hitta vägar till sin kreativitet och försörjning, samt därmed förenlig verksamhet.

Verksamhet

Make Your Space ska bedriva verksamhet med fokus på:

  • Socialt entreprenörskap, dvs med nya verksamheter förbättra möjligheter för de utanför arbetsmarknaden att komma i arbete som anställd eller genom att etablera eget företag.

  • Innovation, dvs finna och utforska nya sätt att få produkter och tjänster på marknaden.

  • Utbildning, dvs öka medarbetares och kunders kompetens.

  • Integration och nätverkande, dvs brobyggande mellan offentliga verksamheter, näringslivet, olika kulturer och en mångfald av aktörer i samhället.

  • Hållbarhet, dvs att återanvända material och kunskaper och att spara på resurser.

Exempel på planerade verksamheter är kafé, textilbutik och –verkstad, datasupport och IT-tjänster, språkundervisning, bilverkstad, coachning, bemanningstjänster, rehabilitering, hemtjänster, snickeri, hunddagis, förmedla affärssamarbeten mellan utbildningar och företag.

Medlemmarna deltar aktivt i verksamheten genom arbetsinsatser, eller genom att dela med sig av erfarenhet och/eller kunskap.

Vi binder härigenom samman entreprenörskap med individens behov av arbete och samhällets behov. I affärsverksamheten ska medarbetarna och deras förutsättningar stå i centrum.

Hoppa till verktygsfältet