GDPR

Information till medlemmar Make your space, ekonomisk förening GDPR)

  • Personuppgiftsansvarig är föreningens Styrelse, kontaktas på henrik.sundstrom@gmail.com
  • Vi lagrar högst sannolikt Namn, adress och email på alla medlemmar.
  • Dessa lagras för att kunna kommunicera med medlemmarna i frågor som rör föreningen, och för att kunna visa medlemsregister för bidragsgivare.
  • Uppgifterna kan komma att redovisas för eventuella bidragsgivare.
  • Dessa uppgifter kommer ej att delges tredjeland.

Vi måste även informera medlemmar om deras rättigheter. Ni har bland annat rätt att

  • få tillgång till sina personuppgifter
  • få felaktiga personuppgifter rättade
  • få sina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
  • få veta hur länge ni kommer att lagra personuppgifterna
  • lämna in klagomål till Datainspektionen.

För att uppfylla informationsplikten behöver ni gå ut med ovanstående information till såväl nya som gamla medlemmar!

Registrerades rätt till tillgång

Era medlemmar har rätt att få information och tillgång till de personuppgifter ni behandlar om dem i form av ett utdrag. I dataskyddsförordningen står det utförligt vad ett registerutdrag ska innehålla. Bland annat ska ni lämna information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa personuppgifter kommer, för vilket syfte personuppgifterna behandlas, vilka mottagare personuppgifterna lämnas till och hur länge personuppgifterna sparas.

Hoppa till verktygsfältet