Författare: Henrik

Kallelse extra föreningsstämma Make Your Space 2023-04-08

Kallelse till extra föreningsstämma/årsmöte för M.Y.S. 2023-04-08 kl 15.00 Plats: styrelseledamot Alexander Hanssons privata bostad. Med anledning av flera års vilande verksamhet, samt avsaknad av kandidat till att fylla styrelseledamotvakansen efterlämnad av Stefan, kallar styrelsen till extra föreningsstämma med förslag om att föreningen upplöses genom s.k. förenklad avveckling. Dagordning för extrastämman: §1. Val av mötesordförande§…

Continue reading

Hoppa till verktygsfältet