Kallelse extra föreningsstämma Make Your Space 2023-04-08

Kallelse till extra föreningsstämma/årsmöte för M.Y.S. 2023-04-08 kl 15.00

Plats: styrelseledamot Alexander Hanssons privata bostad.

Med anledning av flera års vilande verksamhet, samt avsaknad av kandidat till att fylla styrelseledamotvakansen efterlämnad av Stefan, kallar styrelsen till extra föreningsstämma med förslag om att föreningen upplöses genom s.k. förenklad avveckling.

Dagordning för extrastämman:

§1. Val av mötesordförande
§ 2. Godkännande av dagordning
§ 3. Val av mötessekreterare
§ 4.Fastställande av röstlängd och beslutsbehörighet
§ 5. Val av justerare tillika rösträknare
§ 6. Fråga om stämman utlysts i rätt ordning
§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
§ 8. Revisorns ekonomiska berättelse för det gångna året
§9. Fastställande av resultat- och balansräkning
§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§11. Fråga om huruvida ekonomiska föreningen Make Your Space skall upplösas. Om ja, huruvida detta i så fall, som föreslaget av styrelsen, bör ske genom s.k. förenklad avveckling, eller via s.k. frivillig likvidation.
§12. Vid beslut om föreningens upplösande: förslag om att, i enlighet med § 23 i stadgarna, efter avslutande kostnadsavräkningar tilldela eventuellt kvarvarande tillgångar till ideella föreningen Utomjordiska Ambassaden (organisationsnummer 802539-5339).
§13. Vid beslut om föreningens upplösande: eventuellt övriga frågor kopplade till upplösning av föreningen.
§14. Extrastämman avslutas

Vänliga hälsningarAlexander HanssonStyrelseledamot Make Your Space (Org-nr 769606-6419)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Hoppa till verktygsfältet